Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/13/2021 8:17 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 10 (215,481 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 7 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 7 کاربر
 • تعداد دانلود: 272
دانلود زیرنویس فارسی Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Narcos: Mexico - Second Season فصل دوم