دانلود زیرنویس انگلیسی SHAMAN KING (シャーマンキング)

Poster

زیرنویس انگلیسی SHAMAN KING (シャーマンキング)

  • سال ساخت : 2021
English Edit
زبان زیرنویس نام فایل زیرنویس Files H.I. زیرنویس شده توسط توضیحات زیرنویس
English Shaman King (2021) - 39   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 38   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 37   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 36   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 35   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 34   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 33   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 32   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 31   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 30   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 29   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 28   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 27   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 26   Lilith69Eve
Credits to [GST] 
English Shaman King (2021) - 25   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 24   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 23   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 22   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 21   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) [01 ~ 20]   Lilith69Eve
 
English Shaman King (2021) - 20   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 19   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 18   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 17   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 16   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English [GST] Shaman King 2021 - S01E16 [1080p].mkv   Anime4Life
https://animotvslash.blogspot.com/ 
English [ATS] Shaman King (2021) - 16 [1080p][Soft-Sub][DC5D246F].mkv   Anime4Life
https://animotvslash.blogspot.com/ 
English Shaman King (2021) - 15   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 14   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 12   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 13   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 11   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 10   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 09   Lilith69Eve
Credits to [Tenrai-Sensei | Saint-Subs] 
English Shaman King (2021) - 08   Lilith69Eve
Credits to [Setsugen] 
English Shaman King (2021) - 07   Lilith69Eve
Credits to [Setsugen] 
English Shaman King (2021) - 06   Lilith69Eve
Credits to [Setsugen] 
English Shaman King (2021) - 05   Lilith69Eve
Duration 23:51 / Credits to [Setsugen] 
English Shaman King (2021) - 04   Lilith69Eve
Duration 23:51 / Credits to [Setsugen] 
English Shaman King (2021) - 03   Lilith69Eve
Duration 23:49 / Credits to [Setsugen] 
English Shaman King (2021) - 02   Lilith69Eve
Duration 23:51 / Credits to [Setsugen-Gao] 
English Shaman King (2021) - 01   Lilith69Eve
Duration 23:50 / Credits to [Setsugen-Gao] 
English Shaman King (2021) E01.WEBDL   val_gates
[23m:52s] Runtime, Synced for WEBDL Release. Thanks to umeboshihime for the english sub. This is not mine, credits to the rightful owner. 
دانلود زیرنویس انگلیسی SHAMAN KING (シャーマンキング) دانلود زیرنویس SHAMAN KING (シャーマンキング) زیرنویس انگلیسی SHAMAN KING (シャーマンキング) دانلود زیرنویس انگلیسی SHAMAN KING (シャーマンキング) با لینک مستقیم زیرنویس SHAMAN KING (シャーマンキング) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم SHAMAN KING (シャーマンキング)