Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 8/1/2021 2:47 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (13,003 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 2 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 2 کاربر
 • تعداد دانلود: 16
دانلود زیرنویس فارسی Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX دانلود زیرنویس Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX زیرنویس فارسی Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX دانلود زیرنویس فارسی Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX با لینک مستقیم زیرنویس Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX دانلود زیرنویس فارسی فیلم Yu-Gi-Oh! Duel Monsters GX