Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 1/14/2022 3:43 PM   4 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (12,602 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 13 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 13 کاربر
 • تعداد دانلود: 162
دانلود زیرنویس فارسی Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم زیرنویس فارسی Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس فارسی Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم با لینک مستقیم زیرنویس Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Young Sheldon - Fifth Season فصل پنجم