جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 8/1/2021 5:05 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (10,457 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 36
دانلود زیرنویس فارسی You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀) دانلود زیرنویس You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀) زیرنویس فارسی You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀) دانلود زیرنویس فارسی You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀) با لینک مستقیم زیرنویس You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀) دانلود زیرنویس فارسی فیلم You Are My Glory (You're My Glory / Ni Shi Wo De Rong Yao / 你是我的荣耀)