Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 5/4/2021 5:30 PM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (7,888 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 8
دانلود زیرنویس فارسی Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている) دانلود زیرنویس Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている) زیرنویس فارسی Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている) دانلود زیرنویس فارسی Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている) با لینک مستقیم زیرنویس Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Watashi no Otto wa Reitouko ni Nemutte Iru (My Husband is Sleeping in the Freezer / 私の夫は冷凍庫に眠っている)