جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/14/2021 6:25 PM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (5,639 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 6 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 6 کاربر
 • تعداد دانلود: 34
دانلود زیرنویس فارسی Two Sisters (Två Systrar) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Two Sisters (Två Systrar) - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Two Sisters (Två Systrar) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Two Sisters (Två Systrar) - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Two Sisters (Två Systrar) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Two Sisters (Två Systrar) - First Season فصل اول