The Painted Lady مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 4:26 AM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (1,386 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: DVD
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 17
دانلود زیرنویس فارسی The Painted Lady دانلود زیرنویس The Painted Lady زیرنویس فارسی The Painted Lady دانلود زیرنویس فارسی The Painted Lady با لینک مستقیم زیرنویس The Painted Lady دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Painted Lady