The Nevers - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/13/2021 7:30 PM   4 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 6 (158,814 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 7 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 7 کاربر
 • تعداد دانلود: 37
دانلود زیرنویس فارسی The Nevers - First Season فصل اول دانلود زیرنویس The Nevers - First Season فصل اول زیرنویس فارسی The Nevers - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی The Nevers - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس The Nevers - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Nevers - First Season فصل اول