دانلود زیرنویس فارسی The Lost City

Poster

زیرنویس فارسی The Lost City
مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

  • سال ساخت: 2022
زبان نام فایل زیرنویس Files H.I. توسط توضیحات
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-YTS.MX-YIFY   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-YTS.MX-YIFY   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-YTS.MX-YIFY   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-YTS.MX-YIFY   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-YTS.MX-YIFY   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-RARBG   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-RARBG   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-RARBG   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-RARBG   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-RARBG   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-NAISU   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-NAISU   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-NAISU   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-NAISU   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-NAISU   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-ION10   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-ION10   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-ION10   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-ION10   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-ION10   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.x264-CM   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.x264-CM   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.x264-CM   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.x264-CM   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.x264-CM   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip-AMZN.DDP5.1.Atmos.x264-FLUX   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip.2160p.x264-YIFY   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip.2160p.x264-YIFY   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.WEBRip.2160p.x264-YIFY   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.HDRip.XviD.AC3-EVO   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H264-FLUX   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H264-FLUX   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H264-FLUX   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   A.SHRFE
🟨🟥 هماهنگ با نسخه‌ی 1:51:45 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-NOGRP   A.SHRFE
🟨🟥 هماهنگ با نسخه‌ی 1:51:45 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-NOGRP   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-NOGRP   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-NOGRP   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.PMTP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H265-playWEB   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.PMTP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H265-playWEB   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.PMTP.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.HDR.H265-playWEB   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.HDR10Plus.DV.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   A.SHRFE
🟨🟥 هماهنگ با نسخه‌ی 1:51:45 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.HDR10Plus.DV.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.HDR10Plus.DV.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.HDR10Plus.DV.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.HDR.H265-BORED   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی | هماهنگ با سایر نسخه‌ها🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.HDR.H265-BORED   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.2160p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.HDR.H265-BORED   AmirH_Na
🔴علي نصرآبادی، مهرداد، اميرحسين، امير طهماسبی ǀ 30Nama 🔴 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-YTS.MX   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-YTS.MX   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-YTS.MX   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-YTS.MX   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.WEBRip.x264.AAC5.1-YTS.MX   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RiPPY   A.SHRFE
🟨🟥 هماهنگ با نسخه‌ی 1:51:45 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CM   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CM   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CM   Notion
█⫸ محمدعلی، سعید، عرفـان مـرادی | DigiMoviez.com  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CM   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-CM   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   lKouRoshl
●● KouRosh : مترجم ◀◀ 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   Amir_Soap
🍁امـیـر جـیـریـایـی و مـــریـــم شـراهی 🍁  
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEBRip.DD5.1.X.264-EVO   Mrlightborn11
🟨🟥 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐𝙈𝙧.𝙇𝙞𝙜𝙝𝙩𝙗𝙤𝙧𝙣11🟡𝙎𝙞𝙣𝙖_𝙯 🔴𝘼.𝙎𝙃𝙍𝙁𝙀🔵 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.H.264-FLUX   A.SHRFE
🟨🟥 هماهنگ با نسخه‌ی 1:51:45 | 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞.𝐓𝐨𝐩 🟦🟥 علیرضا نورزاده، سینا اعظمیان و علیرضا شیخ‌عارفی 🌐 
Farsi/Persian The.Lost.City.2022.720p.AMZN.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Amir_t6262
🔴علي نصرآبادي، مهرداد ، اميرحسين، امير طهماسبي ǀ 30Nama 🔴