The Long Good Friday مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/14/2022 11:18 PM   13 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (33,901 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 21
دانلود زیرنویس فارسی The Long Good Friday دانلود زیرنویس The Long Good Friday زیرنویس فارسی The Long Good Friday دانلود زیرنویس فارسی The Long Good Friday با لینک مستقیم زیرنویس The Long Good Friday دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Long Good Friday