The Last Duel مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 12/4/2021 1:46 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (47,195 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 55 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 55 کاربر
 • تعداد دانلود: 8,826
دانلود زیرنویس فارسی The Last Duel دانلود زیرنویس The Last Duel زیرنویس فارسی The Last Duel دانلود زیرنویس فارسی The Last Duel با لینک مستقیم زیرنویس The Last Duel دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Last Duel