جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 3:19 AM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (17,304 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 7 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 7 کاربر
 • تعداد دانلود: 231
دانلود زیرنویس فارسی The Innocent (El inocente) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس The Innocent (El inocente) - First Season فصل اول زیرنویس فارسی The Innocent (El inocente) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی The Innocent (El inocente) - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس The Innocent (El inocente) - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Innocent (El inocente) - First Season فصل اول