جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 10/13/2021 9:48 PM   4 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (24,639 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 32
دانلود زیرنویس فارسی The Housemaid (하녀 / Hanyo) دانلود زیرنویس The Housemaid (하녀 / Hanyo) زیرنویس فارسی The Housemaid (하녀 / Hanyo) دانلود زیرنویس فارسی The Housemaid (하녀 / Hanyo) با لینک مستقیم زیرنویس The Housemaid (하녀 / Hanyo) دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Housemaid (하녀 / Hanyo)