جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/14/2021 7:55 PM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (15,887 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد دانلود: 67
دانلود زیرنویس فارسی The Chair - First Season فصل اول دانلود زیرنویس The Chair - First Season فصل اول زیرنویس فارسی The Chair - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی The Chair - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس The Chair - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Chair - First Season فصل اول