The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/13/2021 6:57 PM   4 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 22 (542,266 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 5 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 5 کاربر
 • تعداد دانلود: 48
دانلود زیرنویس فارسی The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم دانلود زیرنویس The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم زیرنویس فارسی The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم دانلود زیرنویس فارسی The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم با لینک مستقیم زیرنویس The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم دانلود زیرنویس فارسی فیلم The Blacklist - Eighth Season فصل هشتم