Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 5:25 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (26,341 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 9 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 9 کاربر
 • تعداد دانلود: 620
دانلود زیرنویس فارسی Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Star Wars: The Bad Batch - First Season فصل اول