Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 5/4/2021 5:31 PM   11 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (6,668 bytes)
  • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 12
دانلود زیرنویس فارسی Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群) دانلود زیرنویس Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群) زیرنویس فارسی Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群) دانلود زیرنویس فارسی Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群) با لینک مستقیم زیرنویس Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Sixteen Shoukougun (Sixteen Syndrome / シックスティーン症候群)