دانلود زیرنویس فارسی Plane

Poster

زیرنویس فارسی Plane
مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

  • سال ساخت: 2023
زبان نام فایل زیرنویس Files H.I. توسط توضیحات
Farsi/Persian Plane.720p/1080p.WEB-DL.x264-Pahe.in   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.720p/1080p.WEB-DL.x264-Pahe.in   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.720p/1080p.WEB-DL.x264-Pahe.in   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.720p/1080p.WEB-DL.x264-Pahe.in   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.720p/1080p.WEB-DL.x264-Pahe.in   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.XviD.MP3-XVID   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.XviD.MP3-XVID   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.XviD.MP3-XVID   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.XviD.MP3-XVID   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.XviD.MP3-XVID   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-YTS-YIFY   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-YTS-YIFY   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-YTS-YIFY   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-YTS-YIFY   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-YTS-YIFY   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-RARBG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-RARBG   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-RARBG   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-RARBG   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-RARBG   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-NAISU   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-NAISU   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-NAISU   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-NAISU   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-NAISU   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-ION10   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-ION10   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-ION10   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-ION10   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.x264-ION10   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.MA.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.MA.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.MA.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.MA.DDP5.1.Atmos.x264-SMURF   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.AMZN.DDP5.1.x264-FLUX   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.AMZN.DDP5.1.x264-FLUX   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.AMZN.DDP5.1.x264-FLUX   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.AMZN.DDP5.1.x264-FLUX   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.WEBRip.AMZN.DDP5.1.x264-FLUX   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.HDR.2160p.WEB.H265-NAISU   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.HDR.2160p.WEB.H265-NAISU   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.HDR.2160p.WEB.H265-NAISU   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.HDR.2160p.WEB.H265-NAISU   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.HDR.2160p.WEB.H265-NAISU   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   NimaAM
💢 NimaAM نیـما 💢 MovieCottage.com 
Farsi/Persian Plane.2023.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Ayda.NDR
█⫸ و آیــــدا sm و محمدعلی Mml.moh | 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞𝐳.𝐜𝐨𝐦 ◀◀  
Farsi/Persian Plane.2023.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Black Death
🔴 30nama | حسین اسماعیلی 🔴 
Farsi/Persian Plane.2023.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   Amir_Soap
🟦 Film2Media | امیر جیریایی و مریم شراهی 🟦  
Farsi/Persian Plane.2023.720p.WEBRip.800MB.x264-GalaxyRG   AtefehBadavi
🟣 عاطفه بدوی | NightMovie.Top 🟣 
Farsi/Persian Plane.2023.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264.SP   saeed.pardis
Saeed Pardis. : ترجمه و زیرنویس  
Farsi/Persian Plane.2023.1080p.WEBRip-DL.DD5.1.H-SP   saeed.pardis
Saeed Pardis. : ترجمه و زیرنویس  
Farsi/Persian Plane.2023.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264 .SP   saeed.pardis
Saeed Pardis. : ترجمه و زیرنویس