Of Fathers and Sons مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 6:02 PM   11 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (26,132 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 51
دانلود زیرنویس فارسی Of Fathers and Sons دانلود زیرنویس Of Fathers and Sons زیرنویس فارسی Of Fathers and Sons دانلود زیرنویس فارسی Of Fathers and Sons با لینک مستقیم زیرنویس Of Fathers and Sons دانلود زیرنویس فارسی فیلم Of Fathers and Sons