جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 7/21/2017 1:46 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (16,025 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 11 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 11 کاربر
 • تعداد دانلود: 5,227
دانلود زیرنویس فارسی Nirvana Island: The Last 47 Days (Higanjima: Derakkusu / 彼岸島 デラックス) دانلود زیرنویس Nirvana Island: The Last 47 Days (Higanjima: Derakkusu / 彼岸島 デラックス) زیرنویس فارسی Nirvana Island: The Last 47 Days (Higanjima: Derakkusu / 彼岸島 デラックス) دانلود زیرنویس فارسی Nirvana Island: The Last 47 Days (Higanjima: Derakkusu / 彼岸島 デラックス) با لینک مستقیم زیرنویس Nirvana Island: The Last 47 Days (Higanjima: Derakkusu / 彼岸島 デラックス) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Nirvana Island: The Last 47 Days (Higanjima: Derakkusu / 彼岸島 デラックス)