Mars Red (マーズレッド) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 5/4/2021 1:26 AM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (8,968 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: TV
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 33
دانلود زیرنویس فارسی Mars Red (マーズレッド) دانلود زیرنویس Mars Red (マーズレッド) زیرنویس فارسی Mars Red (マーズレッド) دانلود زیرنویس فارسی Mars Red (マーズレッド) با لینک مستقیم زیرنویس Mars Red (マーズレッド) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Mars Red (マーズレッド)