Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 11:26 AM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (24,930 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 16
دانلود زیرنویس فارسی Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den) دانلود زیرنویس Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den) زیرنویس فارسی Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den) دانلود زیرنویس فارسی Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den) با لینک مستقیم زیرنویس Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Legend of the Eight Samurai (Satomi hakken-den)