Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/14/2021 12:18 AM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 25.000
 • Files: 1 (32,721 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 6 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 6 کاربر
 • تعداد دانلود: 164
 • 1400-07-22 18:58:35

  تشكرات

 • 1400-07-22 10:47:23

  حسنا شكرا لك

دانلود زیرنویس فارسی Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم زیرنویس فارسی Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم با لینک مستقیم زیرنویس Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Kurulus: Osman - Third Season فصل سوم