جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 4/7/2021 6:40 PM  
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 24.000
  • Files: 1 (66,110 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 24
دانلود زیرنویس فارسی It's a Mad, Mad, Mad, Mad World دانلود زیرنویس It's a Mad, Mad, Mad, Mad World زیرنویس فارسی It's a Mad, Mad, Mad, Mad World دانلود زیرنویس فارسی It's a Mad, Mad, Mad, Mad World با لینک مستقیم زیرنویس It's a Mad, Mad, Mad, Mad World دانلود زیرنویس فارسی فیلم It's a Mad, Mad, Mad, Mad World