House of the Dragon - First Season فصل اول
مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

  • زیرنویس فارسی هماهنگ با:
    House of The Dragon Episode 2
  • زیرنویس شده توسط
    AegonITargaryen
  • ارائه ای از @HOTD_ir هماهنگ با تمامی نسخه ها🔥 دارای توضیحات مربوطه