Homeland - Fourth Season فصل چهارم مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 9/14/2021 6:21 PM   3 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 12 (195,850 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 9 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 9 کاربر
 • تعداد دانلود: 48
دانلود زیرنویس فارسی Homeland - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس Homeland - Fourth Season فصل چهارم زیرنویس فارسی Homeland - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی Homeland - Fourth Season فصل چهارم با لینک مستقیم زیرنویس Homeland - Fourth Season فصل چهارم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Homeland - Fourth Season فصل چهارم