Ghostbusters: Afterlife مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 12/30/2021 7:05 PM   28 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (37,391 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 31 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 31 کاربر
 • تعداد دانلود: 1,115
دانلود زیرنویس فارسی Ghostbusters: Afterlife دانلود زیرنویس Ghostbusters: Afterlife زیرنویس فارسی Ghostbusters: Afterlife دانلود زیرنویس فارسی Ghostbusters: Afterlife با لینک مستقیم زیرنویس Ghostbusters: Afterlife دانلود زیرنویس فارسی فیلم Ghostbusters: Afterlife