جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 8/1/2021 4:23 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (15,734 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد دانلود: 32
دانلود زیرنویس فارسی Family Business - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس Family Business - Second Season فصل دوم زیرنویس فارسی Family Business - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی Family Business - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس Family Business - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس فارسی فیلم Family Business - Second Season فصل دوم