Don't Look Up مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 12/26/2021 1:26 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 2 (129,622 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 27 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 27 کاربر
 • تعداد دانلود: 1,930
دانلود زیرنویس فارسی Don't Look Up دانلود زیرنویس Don't Look Up زیرنویس فارسی Don't Look Up دانلود زیرنویس فارسی Don't Look Up با لینک مستقیم زیرنویس Don't Look Up دانلود زیرنویس فارسی فیلم Don't Look Up