جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 5/4/2021 10:46 AM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.980
 • Files: 1 (34,622 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 47
دانلود زیرنویس فارسی Coming to America دانلود زیرنویس Coming to America زیرنویس فارسی Coming to America دانلود زیرنویس فارسی Coming to America با لینک مستقیم زیرنویس Coming to America دانلود زیرنویس فارسی فیلم Coming to America