Chucky - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 11/10/2021 12:54 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (17,446 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 21 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 21 کاربر
 • تعداد دانلود: 3,976
دانلود زیرنویس فارسی Chucky - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Chucky - First Season فصل اول زیرنویس فارسی Chucky - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی Chucky - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Chucky - First Season فصل اول دانلود زیرنویس فارسی فیلم Chucky - First Season فصل اول