دانلود زیرنویس فارسی Chucky - First Season

Poster

زیرنویس فارسی Chucky - First Season
مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

  • سال ساخت: 2021
زبان نام فایل زیرنویس Files H.I. توسط توضیحات
Farsi/Persian Chucky.Season01.COMPLETE.BLURAY-Gi6   AliNet
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.Season01.BDRip.x265-ION265   AliNet
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.Season01.720p.BluRay.x264-Gi6   AliNet
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.Season01.1080p.BluRay.x265-RARBG   AliNet
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.Season01.1080p.BluRay.x264-Gi6   AliNet
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.Season01.1080p.BluRay.Remux.DTS-HD.MA.5.1.H.264-SiCFoI   AliNet
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E08.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.An.Affair.to.Dismember.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NOSiViD   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.An.Affair.to.Dismember.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.An.Affair.to.Dismember.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NOSiViD   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.720p.WEB.h264-GOSSIP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E08.1080p.WEB.h264-GOSSIP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ پایان فصل اول  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.Twice.the.Grieving.Double.the.Loss.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NOSiViD   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.Twice.the.Grieving.Double.the.Loss.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.Twice.the.Grieving.Double.the.Loss.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NOSiViD   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.720p.WEB.H264-GLHF   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E07.1080p.WEB.H264-GGWP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.Cape.Queer.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.Cape.Queer.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.720p.WEB.h264-GOSSIP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E06.1080p.WEB.h264-GOSSIP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.Little.Little.Lies.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.Little.Little.Lies.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.Little.Little.Lies.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX [EDiTED]   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.Little.Little.Lies.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.720p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.1080p.WEB.H264-GGEZ [EDiTED]   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E05.1080p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️  
Farsi/Persian Chucky.S01E04.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.Just.Let.Go.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.Just.Let.Go.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.Just.Let.Go.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.720p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E04.1080p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.I.Like.to.Be.Hugged.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.I.Like.to.Be.Hugged.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.I.Like.to.Be.Hugged.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.720p.WEB.H264-GLHF   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E03.1080p.WEB.H264-GGWP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.WEBRip.x264-ION10   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.Give.Me.Something.Good.to.Eat.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.Give.Me.Something.Good.to.Eat.720p.10bit.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.Give.Me.Something.Good.to.Eat.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.720p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E02.1080p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.XviD-AFG   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.PROPER.720pWeb.x265   Mr.Lucifer
ترجمه از سروش و یاشار جماران - هماهنگ شده با x265 proper 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.PROPER.720p.WEB.h264-GOSSIP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.PROPER.1080p.WEB.h264-GOSSIP   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.By.Misadventure.WEB-DL.x264-ION10   SuRouSH_AbG
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.By.Misadventure.WEB-DL.DD5.1.x264-LAZY   SuRouSH_AbG
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.by.Misadventure.720p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.By.Misadventure.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   SuRouSH_AbG
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.By.Misadventure.480p.WEBRip.x264-RMTeam   SuRouSH_AbG
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.by.Misadventure.1080p.HULU.WEBRip.AAC2.0.H264-FLUX   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.Death.By.Misadventure.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-FLUX   SuRouSH_AbG
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.AAC.MP4-Mobile   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.720p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.480p.x264-mSD   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️ 
Farsi/Persian Chucky.S01E01.1080p.WEB.H264-GGEZ   TAMAGOTCHi
🅱️2️⃣ AbG ســـروش ، Tamagotchi یـاشـار | Bia2Movies.bid ◄Ⓜ️