Avatar: The Way of Water
مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

  • زیرنویس فارسی هماهنگ با:
    -->TRAILER<-- Avatar (2022) trailer
  • زیرنویس شده توسط
    Nimarsh
  • این زیرنویس فقط برای تریلر رسمی این فیلم منتشر شده