جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 9/14/2021 9:06 PM   3 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: Yes
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
  • Files: 1 (8,702 bytes)
  • نوع پروژه: انجام زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 20
دانلود زیرنویس فارسی Akage no Anne (Anne of Green Gables) دانلود زیرنویس Akage no Anne (Anne of Green Gables) زیرنویس فارسی Akage no Anne (Anne of Green Gables) دانلود زیرنویس فارسی Akage no Anne (Anne of Green Gables) با لینک مستقیم زیرنویس Akage no Anne (Anne of Green Gables) دانلود زیرنویس فارسی فیلم Akage no Anne (Anne of Green Gables)