South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID) مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 1/15/2022 12:03 PM   12 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
 • Files: 1 (36,061 bytes)
 • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 134
دانلود زیرنویس انگلیسی South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID) دانلود زیرنویس South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID) زیرنویس انگلیسی South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID) دانلود زیرنویس انگلیسی South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID) با لینک مستقیم زیرنویس South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID) دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم South Park: Post Covid: Covid Returns (South Park: Post COVID: The Return of COVID)