Rio مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/15/2022 9:39 AM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: Yes
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (33,812 bytes)
  • نوع پروژه: بهبود زیرنویس
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 49
دانلود زیرنویس انگلیسی Rio دانلود زیرنویس Rio زیرنویس انگلیسی Rio دانلود زیرنویس انگلیسی Rio با لینک مستقیم زیرنویس Rio دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Rio