Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول مشاهده اطلاعات بیشتر در سایت IMDB

جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 10/4/2021 11:57 PM  
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 1 (28,800 bytes)
 • نوع پروژه: انجام زیرنویس
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 4 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 4 کاربر
 • تعداد دانلود: 89
 • 1400-09-07 11:50:21

  استاد قسمتهای 3تا 8 رو ترجمه نمیکنید؟

 • 1400-07-16 13:29:06

  خواهش میکنم عزیز

 • 1400-07-16 05:10:21

  تشکر فراوان
  جناب طبرسی

دانلود زیرنویس انگلیسی Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول زیرنویس انگلیسی Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Power Book III: Raising Kanan - First Season فصل اول