جزئیات این زیرنویس:

 • Online: 1/15/2022 7:17 AM   13 روز قبل
 • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
 • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
 • نرخ فریم ریت زیرنویس: اطلاعاتی موجود نیست
 • Files: 4 (171,473 bytes)
 • نوع پروژه: زیرنویس شنیداری
 • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: اطلاعاتی موجود نیست
 • ---------------------------------------
 • Rated: 10/10 from 1 کاربر
 • امتیاز مثبت داده شده توسط: 1 کاربر
 • تعداد دانلود: 19
دانلود زیرنویس انگلیسی Kazara Ask - First Season فصل اول دانلود زیرنویس Kazara Ask - First Season فصل اول زیرنویس انگلیسی Kazara Ask - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی Kazara Ask - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس Kazara Ask - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم Kazara Ask - First Season فصل اول