جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/15/2022 1:48 PM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 10 (158,317 bytes)
  • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 27
دانلود زیرنویس انگلیسی HarmonQuest - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس HarmonQuest - Second Season فصل دوم زیرنویس انگلیسی HarmonQuest - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس انگلیسی HarmonQuest - Second Season فصل دوم با لینک مستقیم زیرنویس HarmonQuest - Second Season فصل دوم دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم HarmonQuest - Second Season فصل دوم