جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/15/2022 1:41 PM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 10 (181,391 bytes)
  • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 11
دانلود زیرنویس انگلیسی HarmonQuest - First Season فصل اول دانلود زیرنویس HarmonQuest - First Season فصل اول زیرنویس انگلیسی HarmonQuest - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی HarmonQuest - First Season فصل اول با لینک مستقیم زیرنویس HarmonQuest - First Season فصل اول دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم HarmonQuest - First Season فصل اول