جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/15/2022 8:31 AM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (31,692 bytes)
  • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Web
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 14
دانلود زیرنویس انگلیسی A Dangerous Defense دانلود زیرنویس A Dangerous Defense زیرنویس انگلیسی A Dangerous Defense دانلود زیرنویس انگلیسی A Dangerous Defense با لینک مستقیم زیرنویس A Dangerous Defense دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم A Dangerous Defense