جزئیات این زیرنویس:

  • Online: 1/15/2022 2:08 PM   12 روز قبل
  • شامل زیرنویس اصوات برای ناشنوایان: No
  • شامل زیرنویس قسمت های غیر از زبان اصلی: No
  • نرخ فریم ریت زیرنویس: 23.976
  • Files: 1 (36,413 bytes)
  • نوع پروژه: جدا شده از نسخه اورجینال
  • هماهنگ با نسخه ریلیز شده: Blu-ray
  • ---------------------------------------
  • Not rated
  • تعداد دانلود: 13
دانلود زیرنویس انگلیسی A Christmas Gift from Bob دانلود زیرنویس A Christmas Gift from Bob زیرنویس انگلیسی A Christmas Gift from Bob دانلود زیرنویس انگلیسی A Christmas Gift from Bob با لینک مستقیم زیرنویس A Christmas Gift from Bob دانلود زیرنویس انگلیسی فیلم A Christmas Gift from Bob